Favorites

Cardinales

Stała zdolność do czynienia DOBRA…

To CNOTA

Poniżej krótki opis każdej z 4 cnót kardynalnych

Roztropność Pierwszą cnotą kardynalną jest roztropność – nazywana także „woźnicą cnót” – ponieważ to ona pomaga zachować kontrole nad sobą. Innymi słowy, roztropność moderuje i ustawia w naszym życiu pozostałe cnoty. Oto jak definiuje ją Katechizm: „Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać” (KKK 1806)

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-377-cnoty-kardynalne-roztropnosc/

Topic 2

Add a sentence or two about an idea, topic, or service you want to share with your readers.